Sustenabilitatea la OSRAM

Sustenabilitatea la OSRAM

Ca furnizor de soluţii pentru produse și sisteme de iluminat, noi ne bazăm deciziile strategice pe un concept holistic şi integrat care ia în considerare cei trei piloni ai sustenabității – economie, mediu, societate – care stabilește cadrul pentru toate gândurile și acțiunile noastre.

Misiunea noastră
Noi le oferim părților interesate majore o imagine cuprinzătoare și transparentă cu privire la poziționarea OSRAM, în ceea ce priveşte Sustenabilitatea şi suntem un partener recunoscut şi de încredere, care promovează sustenabilitatea în industria iluminatului și nu numai.

Privire de ansamblu

 • Pe scurt
 • Istoric
 • Guvernanţa Sustenabilităţii

Focusare Strategică

 • Introducere - Sustenabilitatea la OSRAM
 • Dialog cu părțile interesate

Economic

 • Guvernanţă Corporativă
 • Conformitate
 • Managementul Inovaţiei
 • Managementul Furnizorilor  
 • Managementul Riscurilor
 • Managementul Relaţiei cu Clienţii
 • Managementul Calităţii

De mediu

 • Managementul mediu
 • Strategie Climatică
 • Managementul apei
 • Eco-Eficiență Operaţională
 • Raport de mediu  
 • Managementul Ciclului de Viaţă al Produsului
 • Reciclare

Social

 • Sănătate și Securitate în Muncă
 • Raportare Socială
 • Atragerea talentelor
 • Practicile de muncă
 • Diversitate
 • Învățare și Dezvoltare
 • Cetăţenie Corporativă
 • Iluminatul în zone fără curent electric