Termeni de utilizare

OSRAM - Termeni de utilizare

1. Scop

1.1 Orice utilizare a acestei Pagini Web ("OSRAM Web Site") oferită de OSRAM GmbH şi/sau filialele sale ("OSRAM") se supune acestor Termeni de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi, schimbaţi sau înlocuiţi cu alţi termeni şi condiţii, de exemplu, pentru achiziţionarea de produse şi servicii. Autentificările pe această pagină web sau, acolo unde autentificarea nu este necesară, accesarea sau utilizarea acestei pagini web semnifică acceptarea acestor Termeni de utilizare în versiunea lor curentă.
 
1.2 Dacă Utilizatorul foloseşte Pagina Web OSRAM ca şi client de afaceri, de exemplu, în scopuri comerciale, de afaceri sau profesionale sau în numele unui organism sau corporaţie publice, articolul § 312e paragraf1, propoziţia 1, nr. 1 - 3 din Codul Civil German nu se aplică .

2. Servicii

2.1 Pagina Web OSRAM conţine informaţii specifice şi un software, precum şi - după caz - documentaţia pentru vizualizare sau descărcare.
 
2.2 OSRAM îşi rezervă dreptul de a înceta activitatea Paginii Web OSRAM, parţial sau total, în orice moment. Datorită naturii sistemelor de Internet şi de calculator, OSRAM nu poate accepta nicio răspundere pentru disponibilitatea continuă a Paginii Web OSRAM.

3. Înregistrare, Parolă

3.1 Unele pagini ale Paginii Web OSRAM pot fi protejate cu parolă. În interesul siguranţei şi securităţii tranzacţiilor comerciale, numai Utilizatorilor înregistraţi li se permite să acceseze astfel de pagini. OSRAM îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea oricărui Utilizator. OSRAM îşi rezervă în special dreptul de a solicita înregistrarea Utilizatorului pentru paginile care au fost anterior accesibile în mod liber. OSRAM are dreptul, în orice moment şi fără obligaţia de a oferi motivele, să refuze dreptul Utilizatorului de a accesa zona protejată de parolă blocându-i Datele de Utilizator (aşa cum se defineşte mai jos), în special în cazul în care Utilizatorul

  • furnizează date incorecte în scopul înregistrării,
  • încalcă aceşti Termeni de utilizare sau neglijează acordarea unei atenţii suficiente în tratarea Datelor sale de Utilizator,
  • încalcă orice legi aplicabile în accesarea sau utilizarea Paginii Web OSRAM,
  • nu a folosit Pagina Web OSRAM pentru o perioadă mai lungă de timp.

3.2 În timpul înregistrării, Utilizatorul va furniza informaţii corecte, şi, în cazul în care aceste informaţii se modifică în decursul timpului, va actualiza aceste informaţii (online, în măsura în care este posibil) fără vreo întârziere nejustificată. Utilizatorul trebuie să se asigure că adresa lui/ei de-mail, aşa cum este furnizată către OSRAM, este actuală în orice moment şi este o adresă la care Utilizatorul poate fi contactat.
 
3.3 La momentul înregistrării, Utilizatorului i se va furniza un cod de acces, care cuprinde un ID de utilizator şi o parolă ("User Data"). La prima accesare, Utilizatorul va schimba parola furnizată de OSRAM cu o parolă cunoscută doar de Utilizator. Datele de Utilizator îi permit Utilizatorului să vizualizeze sau să-şi modifice datele personale sau să-şi retragă sau să-şi dea consimţământul pentru procesarea datelor sale.
 
3.4 Utilizatorul se va asigura că Datele de Utilizator nu sunt accesibile unor terţe părţi şi răspunde pentru toate tranzacţiile şi alte activităţi desfăşurate cu Datele sale de Utilizator. La sfârşitul fiecărei sesiuni online Utilizatorul se va deconecta de la zona protejată prin parolă. Dacă, şi în măsura în care, Utilizatorul devine conştient de faptul că părţile terţe abuzează de Datele sale de Utilizator, Utilizatorul va notifica OSRAM cu privire la acest fapt, fără nicio întârziere nejustificată, în scris, precum şi printr-un e-mail trimis imediat, acolo unde este cazul.
 
3.5 După primirea notificării din secţiunea 3.4, OSRAM va refuza accesul la zona protejată prin parolă, cu aceste Date de Utilizator. Accesul Utilizatorului va fi posibil numai după ce Utilizatorul va trimite către OSRAM o solicitare sau după ce se va înregistra din nou.
 
3.6 Utilizatorul poate solicita în orice moment încetarea înregistrării sale, în scris, cu condiţia ca ştergerea să nu încalce îndeplinirea corespunzătoare a relaţiilor contractuale. Într-un astfel de caz, OSRAM va şterge toate Datele de Utilizator şi orice alte date personale legate de Utilizator de îndată ce aceste date nu mai sunt necesare.

4. Drepturile de Utilizare a Informaţiilor, a Software-ului şi a Documentaţiei

4.1 Utilizarea oricăror informaţii, a software-ului şi a documentaţiei puse la dispoziţie pe această Pagină Web OSRAM se supune acestor Termeni de utilizare. Termenii licenţei conveniţi separat au prioritate asupra acestor Termeni de utilizare.
 
4.2 OSRAM îi acordă Utilizatorului o licenţă neexclusivă şi netransferabilă de a utiliza informaţia, software-ul şi documentaţia pusă la dispoziţia Utilizatorului pe Pagina Web OSRAM în măsura convenită, sau, în lipsa unui acord, în măsura scopului intenţionat de către OSRAM de a le face disponibile, cu condiţia ca niciuna dintre restricţiile din secţiunea 5 să nu se aplice.
 
4.3 Software-ul va fi pus la dispoziţie gratuit în codul obiectului. Nu trebuie să existe nicio obligaţie de a pune la dispoziţie codul sursă. Acest lucru nu se aplică codului sursă al software-ului Open Source, ale cărui condiţii de licenţă au prioritate asupra acestor Termeni de utilizare atunci când software-ul menţionat este dat mai departe şi care solicită disponibilitatea codului sursă. Într-un astfel de caz, OSRAM va face disponibil codul sursă în schimbul plăţii costurilor suportate.
 
4.4 Informaţiile, software-ul şi documentaţia nu pot fi distribuite de către Utilizator unei terţe părţi oricând, şi nici nu pot fi închiriate sau puse la dispoziţie în niciun alt mod. În afară de cazul în care acest lucru este permis de legea obligatorie, Utilizatorul nu va modifica software-ul sau documentaţia, nici nu va dezasambla, inversa ingineria sau decompila software-ul sau separa orice parte a acestuia. Utilizatorul poate face o copie de rezervă a software-ului în cazul în care este necesar pentru a securiza utilizarea ulterioară în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare.
 
4.5 Informaţiile, software-ul şi documentaţia sunt protejate de legea dreptului de autor, precum şi de tratatele internaţionale privind drepturile de autor şi de alte legi şi convenţii referitoare la proprietatea intelectuală. User va respecta astfel de legi şi, în mod deosebit, nu va modifica, ascunde sau îndepărta niciun cod alfanumeric, mărci sau notificări privind drepturile de autor, nici din informaţii şi nici din software sau documentaţie sau orice copii ale acestora.
 
4.6 §§ 69a şi următoarele din Legea germană a drepturilor de autor nu vor fi afectate prin prezenta.

5. Proprietate Intelectuală

5.1 Materialele furnizate pe Pagina Web OSRAM, inclusiv toate conţinuturile, informaţiile, fotografiile, ilustraţiile, graficele, denumirile, mărcile comerciale şi logo-urile sunt proprietatea OSRAM GmbH sau a licenţiatorilor săi şi sunt protejate de legile dreptului de autor şi ale mărcii comerciale şi de alte drepturi de proprietate intelectuală. Materialele sunt doar pentru uz personal, necomercial. Fără a aduce atingere dispoziţiilor speciale din secţiunea 4 a acestor Termeni de Utilizare, conţinuturile Paginii Web OSRAM descrise mai sus nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, completate sau utilizate în orice alt mod, fără acordul prealabil scris al OSRAM GmbH.
 
5.2 Nicio dispoziţie anterioară nu se interpretează ca acordând prin implicare sau în alt mod orice licenţă sau drept de a utiliza orice brevet, marcă comercială sau orice alt drept de proprietate intelectuală a OSRAM GmbH. Şi nici nu acordă nicio licenţă sau drepturi de utilizare a oricăror drepturi de autor sau alte drepturi legate de materialele descrise mai sus.
 
5.3 Cuvântul şi marca comercială pentru dispozitiv OSRAM, alte mărci comerciale ale produselor, ilustraţiile şi logo-urile identifică produsele OSRAM şi sunt proprietatea OSRAM GmbH. În cele din urmă, înregistrările nu au avut loc încă în toate ţările relevante.
 
5.4 Pentru utilizarea acestor denumiri şi mărci comerciale este necesară permisiunea expresă a OSRAM GmbH. Este permisă utilizarea numelui OSRAM ca referinţă, de exemplu, pentru un link la acest site web. OSRAM GmbH trebuie să primească o notificare prealabilă a unei astfel de utilizări.

6. Obligaţiile Utilizatorului

6.1 În accesarea sau utilizarea Paginii Web OSRAM, Utilizatorul nu

  • nu va face rău altor persoane, în special minorilor şi nu le va încălca drepturile personale;
  • nu va încălca moralitatea publică în modalitatea sa de utilizare;
  • nu va încălca niciun drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept de proprietate;
  • nu va încărca niciun conţinut care conţine un virus, aşa numitul Cal Troian sau orice alt program care ar putea deteriora datele;
  • nu va transmite, stoca sau încărca hyperlink-uri sau conţinuturi la care Utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care astfel de trimiteri sau conţinuturi încalcă obligaţiile de confidenţialitate sau sunt ilegale;
  • nu va distribui mesaje e-mail de reclamă sau nesolicitate (aşa numitele "spam") sau avertismente inexacte de virusuri, defecte sau materiale similare; În plus, Utilizatorul nu va solicita participarea la nicio loterie, la vreun sondaj de tipul bulgăre de zăpadă, scrisoare în lanţ, jocuri piramidale sau activităţi similare

6.2 OSRAM poate refuza accesul la Pagina Web OSRAM oricând, în special în cazul în care Utilizatorul încalcă orice obligaţie care decurge din aceşti Termeni de Utilizare.

7. Hyperlink-uri

Pagina Web OSRAM poate conţine hyperlink-uri către paginile web ale terţilor. OSRAM nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor pagini web şi nu face declaraţii şi nici nu va aproba astfel de pagini web sau conţinutul acestora, ca fiind ale sale. OSRAM nu controlează informaţiile de pe aceste pagini web şi nu este responsabilă pentru conţinutul şi informaţiile furnizate pe acestea. Utilizarea unor astfel de pagini web se face pe riscul exclusiv al Utilizatorului.

8. Răspundere

8.1 Pentru orice tipuri de prejudicii noi vom fi răspunzători în conformitate cu prevederile legale numai în eventualitatea (1) intenţiei şi a neglijenţei grave, (2) în cazul prejudiciilor aduse sănătăţii, accidentării fizice sau decesului, (3) în cazul presupunerii garanţiilor de livrare sau de calitate, (4) în cazul disimulărilor dăunătoare şi (5) în cazul reclamaţiilor bazate pe Legea Răspunderii faţă de Produs. Dacă noi am încălcat în mod culpabil o obligaţie esenţială sau dacă clientul are dreptul la solicitarea de compensări pentru daune, în loc de performanţă, răspunderea va fi limitată la compensarea daunelor care apar în mod tipic, previzibile. Nicio altă solicitare de compensare (de exemplu, daune ulterioare) nu ne poate fi imputată. Obligaţiile esenţiale înseamnă, conform acestor termeni, acele obligaţii care protejează poziţia legală de bază a clientului, pe care contractul este menit să le acorde în funcţie de conţinutul şi scopul său; în plus, aceste obligaţii, care permit îndeplinirea contractului şi în care clientul are încredere, în mod regulat, se consideră a fi obligaţii esenţiale (de exemplu, livrarea produselor convenite cu caracteristicile convenite, respectiv caracteristicile menţionate în specificaţii, în timp util şi adecvată a acestor produse pentru scopul convenit, respectiv, scopul declarat în descrierea produsului).
 
8.2 Informaţiile de pe Pagina Web OSRAM pot conţine specificaţiile sau descrierile generale legate de posibilităţile tehnice ale produselor individuale, care pot să nu fie disponibile în anumite cazuri (de exemplu, ca urmare a modificărilor aduse produsului). Prin urmare performanţa necesară a produsului va fi convenită de comun acord, în fiecare caz, la momentul achiziţiei.

9. Viruşi

Deşi OSRAM depune toate eforturile pentru a menţine Pagina Web OSRAM Web fără viruşi, OSRAM nu poate garanta că nu conţine viruşi. Pentru protecţia sa Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura măsurile de securitate corespunzătoare şi va utiliza un program de scanare a viruşilor înainte de a descărca orice informaţii, software sau documentaţie.

10. Controale Export

Este posibil ca exportul anumitor informaţii, a software-ului şi a documentaţiilor, datorită naturii lor sau utilizării dorite sau destinaţiei finale să depindă de o autorizare. Utilizatorul se va conforma în mod strict cu regulamentele privind exportul informaţiilor, software-ului şi documentaţiei, mai ales cu cele ale UE, precum şi cu cele din statele membre UE şi SUA. OSRAM va eticheta aceste informaţii, software-ul şi documentaţia care necesită o autorizare, în conformitate cu listele germane şi ale UE privind controlul exportului şi Lista americană privind Controlul Comerţului.

11. Protecţia confidenţialităţii datelor

Pentru colectarea, utilizarea şi procesarea datelor personale ale Utilizatorilor Paginilor Web OSRAM, OSRAM respectă legile aplicabile privind protecţia confidenţialităţii datelor şi politica privind protecţia confidenţialităţii datelor a companiei OSRAM, disponibilă pe Internet la Confidenţialitate.

12. Acorduri Suplimentare, Locul Jurisdicţiei, Legea Aplicabilă

12.1 Orice acord suplimentar necesită un formular scris.
 
12.2 Locul jurisdicţiei va fi Munchen dacă Utilizatorul este un comerciant, conform Codului Comercial German (Handelsgesetzbuch).
 
12.3 Paginile individuale ale paginii Web OSRAM sunt operate şi administrate de către OSRAM şi/sau filialele sale. Paginile respectă legea aplicabilă din ţara în care compania responsabilă îşi are sediul de afaceri. OSRAM nu îşi asumă responsabilitatea pentru faptul că informaţiile, software-ul şi/sau documentaţia menţionate pe pagina Web OSRAM pot fi vizualizate sau descărcate şi în locuri din afara acestei ţări. Dacă Utilizatorii accesează Pagina Web OSRAM din afara acestei ţări, ei sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Accesul la Pagina Web's, informaţiile, software-ul şi/sau documentaţia companiei OSRAM din ţări în care acest conţinut este ilegal este interzis. În astfel de cazuri şi acolo unde Utilizatorul doreşte să intre într-o relaţie de afaceri cu ORSAM, Utilizatorul este rugat să-l contacteze pe reprezentantul companiei OSRAM din ţara respectivă.
 
12.4 Aceşti Termeni de Utilizare vor fi guvernaţi de legea germană. Locul jurisdicţiei va fi Munchen. Aplicarea Codului Uniform German privind Întocmirea Contractelor pentru Vânzarea Internaţională a Bunurilor Mobile din 17 iulie 1973 şi a Convenţiei Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internaţională de Bunuri (CISG) din 11 aprilie 1980 este exclusă.
 
aprilie 2006